A A A

Duszpasterze

 

Obecni duszpasterze pracujący w parafii Kamieńczyk:

 

Proboszcz: Ks. Kazimierz Klepacki

Wikariusz: Ks. Mariusz Morka

Kapelani w Loretto: sercanie:

o. Wojciech Kotowski SSCC i o. Ireneusz Matysiak SSCC

Ks. Krzysztof Małachowski O.S. Prezes Fundacji Dzieci - Dzieciom w Nadliwiu

 

Księża i osoby duchowne pochodzące z parafii Kamieńczyk:

Ks. Stanisław Konarzewski

Ks. Mariusz Zieliński

S. Kasjana Radzka loretanka

S. Łucja Wojdyna loretanka

S. Amaria Parczyńska SSpS Zgromadzenie Misyjne Sużebnic Ducha Świętego


 

 

Modlitwa za kapłanów

 


Panie Jezu Chryste,

wieczny Arcykapłanie!

Ty wybrałeś swoje sługi,

aby Tobie w szczególny sposób służyli jako kapłani

poprzez głoszenie Ewangelii i udzielanie sakramentów.

Przyciągnij ich do swojego boskiego Serca,

aby byli jak Ty pogodni i pokorni,

miłosierni i cierpliwi,

święci i oddani w ratowaniu dusz.

Zachowaj ich przed atakami szatana

i od pokus tego świata.

Przebacz im, gdy upadają w grzechach.

Dodaj im sił, gdy są zniechęceni

i nie potrafią już dalej.

Wspomagaj ich, gdy ich wiara się zachwieje

i obdarz ich przede wszystkim łaską wierności i posłuszeństwa.

Przemieniaj ich

podczas każdego przeistoczenia w Najświętszej Ofierze,

aby coraz bardziej stawali się podobni do Ciebie.

Daj nam świętych kapłanów,

święte osoby zakonne

i świętych świeckich,

którzy się całkowicie poświęcą dla Twojego Królestwa

w Twoim Kościele.

Panie, usłysz nasze prośby w imię Jezusa Chrystusa.

Tobie, wiecznemu Arcykapłanowi

z Ojcem i Duchem Świętym

cześć, chwała i dziękczynienie na wieki wieków.

Amen.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...