A A A

Historia parafii

 

Historia Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kamieńczyku.

 

 

Parafia w Kamieńczyku została erygowana w XIII wieku. Dokumenty potwierdzają istnienie piewrszego kościoła już w roku 1240. W wieku XVI miasto było siedzibą kasztelanii.  W XVII wieku miasto zostało zniszczone, a przyczyniły się do tego pożary, zaraza i potop szwedzki.

 

Początki obecnej świątyni sięgają roku 1896, kiedy to ks. prał. R. Filowski poświęcił kamień węgielny pod budowę obiektu. Projekt kościoła wykonał warszawski architekt Józef Pius Dziekoński. Świątynia powstała dzięki staraniom ks. Ludwika Budziszewskiego. Konsekracji kościoła dokonał abp Wincenty Popiel w roku 1903.

 

Podczas II wojny światowej Kamieńczyk został spalony. Zniszczeniu uległ także kościół: spalił się dach, chór z organami, a także witraże. Zniszczony dach odbudowano w roku 1952 dzięki staraniom ks. Tadeusza Balika. Nowe 15-głosowe organy zabrzmiały dla parafian dopiero w roku 1966.

 

W parafii są trzy dzwony- Antoni, Kazimierz i Maria. Zostały ufundowane przez Kazimierza Oleskiego w roku 1967. Zostały one zawieszone w drewnianej dzwonnicy, krytej blachą cynkową, pochodzącej z roku 1885.

 

 

Ten jednonawowy kościół posiada 4 ołtarze. W głównym ołtarzu umieszczona jest figura Serca Pana Jezusa. Pozostałe ołtarze to : Matki Boskiej Częstochowskiej, św. Antoniego oraz Męki Pańskiej.

 

Najstarsza zachowana księga parafialna pochodzi z XVII wieku. Jest to księga urodzeń z roku 1621. Zachowało się również wiele ksiąg pochodzących z XVIII i XIX wieku. Kronika parafialna prowadzona jest od roku 1975.

 

Murowana plebania zastała wybodowana w roku 1901. Na piętrze znajdują się pokoje dla wikariusza oraz gościa, zaś parter zamieszku ks. proboszcz. Ponadto na plebanii znajduje się kancelaria, kuchnia, magazyn Caritasu. Cztery pomieszczenia przeznaczone są dla dzieci na gry i zabawy oraz spotkania modlitewne.

 

Obecnie proboszczem parafii Wbniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńczyku jest ks. Kazimierz Klepacki.

 

 

 

 

Proboszczowie parafii Kamieńczyk:


Ks. Adam Bogucki (1733-1743)

Ks. Andrzej Bieńkowski (1743-1752)

Ks. Sebastian Ustrzycki (1752-1783)

Ks. Wojciech Nosarzewski (1783-1793)

Ks. Aleksy Krajewski (1793-1821)

Ks. Tomasz Bastrzycki (1821-1837)

Ks. Mateusz Leśniewski (1837-1869)

Ks. Józef Pliszczak (1870-1889)

Ks. Mikołaj Błaszkowski (1890-1987)

Ks. Ludwik Budziszewski (1897-1908)

Ks. Kazimierz Nowosielski (1908-1920)

Ks. Feliks Sobolweski (1920-1931)

Ks. Maksymilian Kościakiewicz (1931-1934)

Ks. Józef Zaręba (1934-1937)

Ks. Stanisław Sprusiński (1937-1946)

Ks. Tadeusz Balik (1946-1960)

Ks. Zdzisław Szmidt (1960-1962)

Ks. Wiesław Osmólski (1962-1960)

Ks. Władysław Bedowicz (1970-1974)

Ks. Jan Cybulski (1974-1980)

Ks. Janusz Godzisz (1980-1983)

Ks. Stanisław Serowik (1983-1999)

Ks. Feliks-Krystyn Chudzik (1999-2002)

Ks. Gerard Jarecki (2002-2005)

Ks. Kazimierz Sztajerwald (2005 - 2015)

Ks. Kazimierz Klepacki (2015)

 

 

 

 

 

 

 

Wikariusze
Ks. Mariusz Morka, 27.08. 2016
Ks. Krawczyk Łukasz, 28.08.2011– 26.08.2016
Ks. Pogorzelski Robert, 19.02.2005 – 28.08.2011
Ks. Grzegrzułka Marek, 26.06.2004 –19.02.2005
Ks. Bieniecki Przemysław, 29.06.2002 – 03.07.2004
Ks. Ścisłowski Adam Antoni, 24.06.1999 –18.06.2002