A A A

Kancelaria parafialna

 

czynna:

 

w dni powszednie

- w okresie letnim 18.30 -19.00

- w okresie zimowym od 17.30 - 18.00

 

tel. 29 741 17 93

 

Kontakt e-mail:

parkamienczyk@gmail.com

 

Kamieńczyk, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6

07-202 Wyszków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POSŁUGĄ DUSZPASTERSKĄ:1. SAKRAMENT CHRZTU:

Rodzice powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na tydzień przed planowaną datą chrztu.

W celu zgłoszenia chrztu do kancelarii rodzice przynoszą:

- metrykę urodzenia dziecka

- dane osobowe chrzestnych

Na chrzestnych należy wybierać osoby wierzące i praktykujące, które świadectwem swojego życia są zdolne do przekazywania wiary ochrzczonemu. Chrzestni, jeśli są  spoza parafii Kamieńczyk zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia z rodzinnych parafii, że są praktykujący. Chrzestnym może być tylko osoba, która przyjęła sakrament bierzmowania.2. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

(dotyczy kościoła w Kamieńczyku i kaplicy w Loretto)1) W parafii Wniebowzięcia NMP w Kamieńczyku zamierzający zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni wcześniej zarezerwować datę i godzinę ślubu.

Jeśli żadne z nowożeńców nie jest z parafii Kamieńczyk potrzebna jest zgoda Proboszcza przynajmniej jednej ze stron na zawarcie tego związku w naszej parafii

2) Do kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego zgłaszają się na 2 miesiące przed zawarciem małżeństwa i przedstawiają następujące dokumenty:

·    metryki chrztu z adnotacją: "do ślubu kościelnego",

·    metryki bierzmowania,

·    świadectwo nauki religii z ostatniej klasy,

·  świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej (10 nauk) oraz spotkania z poradni rodzinnej,

·    dokument z USC do zawarcia małżeństwa "konkordatowego" .

* do ślubu w Loretto wymagane jest jeszcze złożenie podania do ks. biskupa o zgodę na ślub poza kościołem parafialnym, poświadczone przez parafię i sanktuarium w Loretto

3) Na tydzień przed małżeństwem narzeczeni zgłaszają się aby spisać akt ślubu, dostarczają ze swoich parafii zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach przedmałżeńskich, osobowe dane świadków (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

3. SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH:

W nagłych przypadkach, można kapłana poprosić do chorego w każdej porze dnia i nocy. Uczynić to może rodzina chorego,  sąsiedzi lub sam chory.Cykliczne odwiedziny chorych przez kapłanów z posługą sakramentalną odbywają:

  • w rekolekcje adwentowe poprzedzające Boże Narodzenie,

  • w rekolekcje wielkopostne poprzedzające Wielkanoc.

Rodzina chorego przed przybyciem duszpasterza wina przygotować chorego i mieszkanie. W mieszkaniu chorego należy przygotować stół lub ławę przykrytą białym obrusem, na niej świece, krzyż i wodę święconą. Natomiast do namaszczenia chorych: zwitek waty, sól i kawałek chleba.4. Katolicki pogrzeb składa się z trzech stacji:

a) w domu zmarłego

b) w Kościele

c) na cmentarzu

W parafii Kamieńczyk, aby dokonać katolickiego pochówku należy:

- zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu (dopiero po ustaleniu z księdzem konkretnego terminu informujemy Dom Pogrzebowy)

- należy przynieść oryginalny akt  zgonu w celu wpisania do ksiąg

- jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie parafii Kamieńczyk potrzeba dostarczyć z parafii zamieszkania (lub miejsca przebywania hospicjum, dom starości) zaświadczenia od kapłana, że osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim

- należy poinformować kapłana na jakim cmentarzu odbędzie się pochówek

- jeśli rodzina pragnie pochować zmarłego na terenie parafialnego cmentarza trzeba okazać dokument własności miejsca