A A A

Loretto

 Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto


Na terenie parafii Kamieńczyk znajduje się Sanktuarium MB Loretańskiej. Jego poczatki sięgają 1928 r. kiedy to proboszcz parafii MB Loretańskiej w Warszawie, bł. ks. Ignacy Kłopotowski, zakupił majątek Zenówka nad rzeką Liwiec, ok. 60 km od stolicy. 27.03.1929 r. zmieniono nazwę miejscowości na Loretto, aby nawiązać do Sanktuarium Świętego Domku MB w Loreto we Włoszech. W lesie wystawiono drewnianą, a następnie murowaną kapliczkę. Wzrost liczby wiernych spowodował, że podjęto dzieło budowy dużej kaplicy. Mimo wielu utrudnień ze strony ówczesnych władz w latach 1952 - 1959 wzniesiono ją w stanie surowym. 19.03.1960 r. odprawiono pierwszą mszę św. W 1971 r. wykonano elewację. Fronton zdobi grafika przedstawiająca MB Loretańską. Kaplicę poświęcono 19.02.1984 r. 
W przeddzień stanu wojennego 12.12.1981 r. w głównym ołtarzu umieszczono statuę matki Bożej Loretańskiej - wierną kopię tej z Loreto. Wykonana z drewna figura powstała w Mediolanie. Charakterystyczne są ciemne oblicza Matki i Dzieciątka oraz okrywająca je wspólna dalmatyka.


W 1987 r. kaplica w Loretto otrzymała godność sanktuarium stacyjnego, a od 1999 r. jest sanktuarium diecezjalnym. 7.09.2008 r. na figurę Matki Bożej nałożono korony. Początkowo kaplica była pod wezwaniem MB Różańcowej, a od sprowadzenia figury - jest pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej. W kaplicy Sanktuarium M.B. Loretańskiej złożono w 2000 r. doczesne szczątki założyciela zgromadzenia loretańskiego bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.
W Loretto mieści się klasztor i nowicjat sióstr loretanek. Prowadzą one dom opieki pod nazwą „Dzieło Miłości im. ks. Ignacego Kłopotowskiego", domy rekolekcyjne, wypoczynkowe i kolonijne. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej posiada obecnie 23 domy, w tym 9 za granicą. Podstawowa działalność sióstr to praca wydawnicza i drukarska.

 

 

http://www.loretanki.pl