A A A

Nabożeństwo Czerwcowe

17.30 w kościele w Kamieńczyku

 

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

 

 

Kyrie, elejson.

Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, świątynio Boga,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, włócznią przebite,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

 

K. Jezu cichy i pokornego serca.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa,† daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

 

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego, Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

* * *

Istnieje możliwość uzyskania Odpustu Zupełnego za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (w inne dni - odpust cząstkowy).

 

 

AKT WYNAGRODZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSAO Jezu najsłodszy; któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy; jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze Twoje Serce. Pomni wszelako, że i sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości i dlatego żalem najgłębszym przejęci, błagamy najpierw o miłosierdzie dla siebie, gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za grzechy, których samiśmy się dopuścili, ale za występki tych także, którzy błąkają się z dala od drogi zbawienia. Za te wszystkie godne opłakania występki, razem wzięte, chcemy Ci wynagrodzić i każdy z nich z osobna pragniemy naprawić. 
A więc: brak skromności i wszelki bezwstyd w życiu i strojach, owe liczne sidła zastawiane na niewinne dusze, zbezczeszczenie nawet samego Sakramentu Boskiej Miłości przez zaniedbania i przez okropne świętokradztwa.
Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie! Tymczasem, by naprawić zniewagi czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, Wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych, przyrzekając z głębi serca wynagrodzić Ci - o ile za łaską, Twoją stać nas będzie - za przeszłe własne grzechy i za obojętność na tak wielką miłość Twoją przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowanie ewangelicznego prawa, zwłaszcza prawa miłości, tudzież postanawiamy nie dopuścić wedle sił do nowych zniewag i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstępowania w Twoje ślady.
Przyjm, błagamy, o Najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej, Maryi Panny Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twej świętej służby, przez ów dar wielki wytrwania, przez który byśmy wszyscy w końcu doszli do tej Ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.